DIY 300B Push Pull Part 1
 
   

มองไปดีๆจะเห็นว่าผมใช้ Cap แรงดันตกค้อนข้างต่ำแค่ 200V เท่านั้น

 

Cap ชุดนี้เป็นภาคจ่ายไฟสูง มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

 
   
จุดนี้คือ Dis. VR ผม Fixed ไว้กับ PCB เพื่อให้สะดวกในการปรับแต่ง อันนี้ก็ Dis. VR ของอีก Channel
Back
Next