DIY งานต้นแบบแอมป์หลอด  Part 1
   หลังจากที่ได้วงจรจาก Web ต่างประเทศ จัดงบประมาณ เตรียมจัดซื้ออุปกรณ์ กว่าจะได้ลงมือทดลอง Project นี้ ผมใช้เวลานานมาก  เกือบ 2 เดือนกว่าจึงเสร็จ   หลังจากต้นแบบแรกฟังเสียงดูแล้วชอบใจ ถึงแม้จะฮัม จึงได้ปรับปรุง แก้ไขภาคจ่ายไฟเพิ่มเติม ที่เห็นลายวงจร นี้เป็นลาย Version 2 ครับ
  ผมชอบใจรูปร่างหลอดมันน่ารักดีครับ ไม่เหมือนหลอด ส่วนใหญครับ   ลงมือประกอบให้ดูดีกว่า ใน Version 2 นี้ผมใช้ Regulator ที่ไฟเลี้ยงใส้หลอด LM338K ครับ
Next