Top 001  
Menu 001             

ตัวอย่างการทำแผ่นวงจรสำหรับงานต้นแบบ ด้วย Laser Printer

Diy PCB 03
ขั้นตอนแรก หลังออกแบบลายวงจร ก็เตรียมสั่งพิมพ์
ใช้กระดาษ InkJet Photo Glossy แบบบางที่สุด
พิมพ์ด้วย Laser Printer ได้แล้วให้ตรวดูอีกครั้ง
เตรียมแผ่นปริ้น ตัดเหลือลายพิมพ ์ให้เหลือขอบไว้
คว่ำด้านลายลง ใช้เทปกาว ยึดมุนกระดาษ และขอบไว้
ตั้งเตารีดเกือบร้อนสุด ขณะรีด   ออกแรงกดใช้เวลา 5-6 นาที
เตรียมน้ำสบู่ 1 ส่วนต่อน้ำ 4 ส่วน ตีให้เข้ากัน
แช่ไว้ประมาณ 30 นาที
ครบแล้วนำขึ้นตรวจว่าเปื่อย ทั่วหรือยัง หากยังแช่ต่อ
ลอกส่วนที่เปื่อยออก ใช้น้ำ ธรรมดาล้าง ถูส่วนออก
รอจนแห้งและตกแต่งลายที่ขาด ก่อนนำไปแช ่กรดกัดปริ้น
จากนั้นเช็ดหมึกออกใช้ฝอยขัดหม้อ ขัดออกจะสวยกว่า
Diy PCB 01
Diy PCB 01
Diy PCB 01
พ่นเคลือบด้วยสเปยรใสให้ทั่วแผ่น นำไปตากแดด 30 นาที
แห้งดีแล้ว เจาะร ูตกแต่ง เตรียมเจาะร ตกแต่ง ตัดแต่ง
 ตรงไหนลายวงจรขาด ก็ให้ต่อลายให้ครบ
ตกแต่งเสร็จ นำไปลงอุปกรณ์ได้ครับ