Modify  ตู้แอมป Fender 212R
 
   

นักเล่นหลายท่านอาจจะเคยเจออาการแบบตัวนี้นะครับ คือ..เล่นๆไปสักพักเสียง Druop หรือเงียบไปเฉยๆ

 

ส่งไปซ่อม ส่งไปแก้ไขอย่างไรก็ไม่หายสักที

 
   
ตู้แอมปืแท่นนี้ก็เช่นกัน ผมก็ได้จับซ่อมซ้ำๆมาถึง 3 รอบแล้ว ครั้งแรกปรับแก้โดยลองลดเกนขยายลง..แต่ก็ไม่ได้ผล ครั้งที่สองปรับแต่งภาค Protection ที่อยู่ตรงภาคขยายก็ไม่ได้ผลอีก
 
Next