DIY KT88 SE Ver 4.1a
 
   
ช่วงนี้คงตาม Up-Load งานมาเรื่อยๆครับ ชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใน 3 ชิ้นที่ VIP คุณวรรณนพ กรุณา Re-Order ไว้   Project นี้เป็น KT88-SE + Tone Control ที่พัฒนามาถึงใน Rev 4.1a  
   
 
SE ชุดนี้เป็น No Chokeใช้เทคนิคส์แบ่งไฟสูง จึงไม่จี่ไม่ Hum ครับ แถมได้ ความจุ Filter Cap เต็มๆ งานใช้เวลาพอสมควรครับ เพราะไม่ได้เป็น Routine จะปรับตาม Request ของลูกค้าเป็นหลักมากกว่าครับ
 
Next