DIY KT88 SE Ver 4.1a
 
   
แท่นนี้ก็ค้อนข้างสวยมากๆครับ เห็นแล้วก็อยากทำเยอะๆครับ   แต่ก็คงหนักเรื่องจำนวน เอาเป็นว่า รับ Order แบบงาน Request ได้พัฒนาปรับรูปแบบเรื่อยๆดีกว่าครับ  
   
   
ช่วงนี้ลำบากหลายเรื่อง แต่ก็คืองานที่รักและชอบพอทนไหว อยากให้เศรษฐกิจบ้านเราดีเร็วๆจะได้มีโอกาสมากกว่าที่เป็นครับ ครับ..งานชิ้นนี้คงฝากชมกันเพลินๆเท่านี้ก่อน มีโอกาสคงได้ Up-Laod มาให้กันในโอกาสถัดๆไปครับ
Back
Next