DIY KT88 SE Ver 4.1a
 
   
ใช้เวลามากๆกับการทำ Rebuild อีกครั้งครับ   แต่..ผลลัพธ์ที่ได้สวยครับ โชดดีที่ VIP ให้โอกาสและใจเย็นมากๆครับ  
   
   
ก็ไม่มีอะไรจะบอก คงได้แต่ขอขอบพระคุณ ที่ให้เวลาและโอกาสผมเสมอมาครับ วันนี้ก็พร้อมนัดจัดส่งกลับไปให้ VIP แล้ว ขอบคุณมากครับ
Back