DIY KT88 Single End 14Watt with 12AU7 Tone Control  Part 1
 
   

ในโครงงานนี้เป็น P/O VIP จาก จ.พิษณุโลกครับ ที่เห็นก็มาถึงงาน Wiring สายแล้ว ชุดนี้ Modify จาก Circuit ของ EL34-SE-UL

 

ชุดนี้แยก PCB ออกเป็น 4 Part โดย Power Supply ก็ออบแบบให้ใช้ Regulator เพื่อให้ระบบไฟเลี้ยงให้นิ่ง

 
 
ส่วนนี้ก็เป็น Main Circuit ตรงกลางเป็นแนวหลอด 12AU7 Drive ภาค  Pre Tone Control ถัดไปเป็น 12AX7 Driver Power Amplifier

ขุมพลังหรือหม้อแปลงก็สั่งกระแสมาชุดไฟสูง 0.3A ส่วนชุดจุดไส้หลอดก็สั่งให้มีกระแสสำรองไว้ให้เพียงพอ

Next