Marantz 2215B Modify
 
   

แท่นนี้เป็น Stereo Receiver ภาคปรี Phono ใช้ IC ภาค Tone Control ใช้ Transistor ภาคขยายเป็น OTL Transistor ครับ

 

โทนเสียงโดยรวมนุ่มนวลครับ ภายในเรียบร้อยดี ก่อนนี้นำมา Rebuild หม้อแปลง 110V เป็น 220V ครั้งนี้นำมาใส่เป็นปรีหลอด

 
   

ช่วงแรกก็หนักใจบ้างกับพื้นที่อันจำกัด ก็เห็นแค่ใกล้ๆรอบๆหม้อแปลงเท่านั้น ส่วนใต้แท่นนั้นแคบ

ที่เห็น ก็เป็นส่วนของ PCB ชุด Tone Comtrol เดิม ที่ยึดติดกับแผงด้านหน้าปัดท์ ตรงนี้จะถูกแทนที่ด้วย N/W ใหม่

Next