Marshall Guitar Combo Amp MG10CD  Part 1
 
   

02/2011 ห่างหาย Upload งานขึ้นเวปนานครับ ช่วงนี้ไม่สบายยาว งานต่างๆเลยกำหนดไปแล้ว 3-4 ราย ต้องขออภัยจริงๆครับ

 

นี้ก็อีกชิ้นที่ลากยาวที่น้องๆ VIP 2 คน เป็นทีมงาน Studio ที่ไม่ธรรมดา อยู่อำเภอใกล้ๆโคราชนี้เองส่งตัวนี้เข้ามา Modfiy

 
   

งานก่อนหน้านี้เป็น 6SN7 Pro-ONE Guitar Preamplifier ใน Diy หลังนำไปลองใช้สงสัยจะชอบใจความนุ่มนวลอุ่นๆพริ้วๆเสียงหลอด

ตัดสินใจนำมาก่อนไป Project ใหญ่ Mod. Fender ตัวนี้นำเปลี่ยนปรี IC เป็นหลอดและปรับเปลี่ยนกำลังภาคขยาย

Next