Modify แท่น Mcintosh MC2505  
 
       

เบื้องต้น แท่นนี้ยังคงสภาพความสมบูรณ์หรือเดิมๆ ที่เห็นก็เป็นบริเวณภาคจ่ายไฟที่มี Cap ลูกใหญ่ๆด้านขวา

 

สภาพสติกเกอร์หรือป้ายบอกขดไฟฟ้ายังสมบูรณ์ชัดเจนดี ก็ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็ดทีเดียว

   
           
       

แท่นนี้มาด้วยไฟ 110Vac ครับ ถ้าดูจากรูปขดนี้ คงสามารถแก้ไขเป็นแบบไฟ 220Vac ได้แน่นอน

   

ส่วนนี้ก็สภาพด้านหลังแท่น ก็คงต้องทำความสะอาจพอควร แต่ก็ยังความสมบูรณ์อยู่

 
Back    
Next