Modify แท่นเครื่อง CD Marantz 63SE  
 
Marantz 63SE    

ผ่านมากว่า 10 ปีที่ Marantz 63SE ตัวนี้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ ก็ได้โอกาสนำมาตรวจเช็คกันสักครั้ง

 

รุ่นนี้ผมเก็บข้อมูลเทคนิคมา 3 ปี ภาพรวมของวงจรภายในของรุ่น 63SE นี้ค้อนข้าง OK

 
       
   

ท่านที่เคยเล่นหรือเล่นตัวนี้ก็รับรู้ถึงคุณภาพเสียงว่าเป็นอย่างไร โดยส่วนตัวบอกได้เลยว่ารุ่นนี้มีน้ำหนักเสียงรายละเอียดดี

 

ภาพรวมการออกแบบแผงวงจร และองค์ประกอบภายในเรียบร้อยสมบูรณ์

 
   
Next