Modify แท่นเครื่อง NAD-502 Compact Disc Player Part 1  
 
       

หลังจากตกลงปลงใจ VIP ก็จัดส่ง NAD 502 มาปรับปรุง Line Output รุ่นนี้ก็น่าจะ 10 กว่าขวบได้นะครับ

 

ท่าทางคงผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมมาพอสมควร

   
           
       

เปิดฝาแท่นเครื่อง Power On เพื่อดูโดยรวม Function ก็ยังใช้งานได้ Display มีรอยจอเสือมเล็กน้อย แต่ก็มาเห็นตัวอักษร

   

ภายในได้เพิ่มเติม Line Filter ไว้ ดังภาพที่เห็น

 
     
Next