Modify  ARC D-115  
 
   

ด้านหลังเปลี่ยน Furniture แล้ว เช่นขั่วต่อลำโพง, RCA-Jack วัตถุประสงค์ก็ต้องการปรับปรุงคุณภาพเสียงนั้นเอง

 

ความเห็นส่วนตัวในเรื่องงานออกแบบ ARC รุ่น D-115 เห็นว่า เน้นการระบายความร้อนทุกจุด

 
       
   

งานออกแบบเน้นคุณภาพมากที่สุด โดยจะเห็นว่าภายในวงจร จะมีชุดควบคุมการจ่ายไฟจุดต่างๆด้วย Regulator

 

ตัวอย่างแค่ Stage แรกไปถึง Phase Inverter มี VR ปรับ Balance ทุกจุด แบบนี้ผลดีคือค่าแรงไฟ Bias จะเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

 
ฺBack  
Next