Modify Marantz CD7300  
 
   

Project นี้เป็นงาน Modify เล็กๆที่ไปพร้อมๆกับสภาพทางกายภาพแท่น ที่จะพยายามปรับปรุงคุณภาพให้ดีกว่าเดิมมากที่สุด

 

แท่นนี้รุ่นมากับ้ชิ้นอุปกรณ์แบบ SMD เป็นหลัก จึงทำให้ขนาด PCB เล็กลง..จนมีพื้นที่ว่างๆอย่างเห็น

 
       
   

PCB แบบนี้..หากว่ามันไม่ทำงานหรือเสียต้องซ่อมกันเมื่อไร นายช่าง..คงเหนื่อยน่าดูครับ

 

ที่ยังเห็นเด่นตาเป็นเอกลักษณ์ด้านเสียงของ MZ ก็คงจะเป็น Block ตรงกล่องทองแดงสี่เหลี่ยมที่ Marantz ยังคงมันไว้

 
  Next