Modify Pioneer CD Player PD-F908  
 
     

Idea คือ Up-Grade เปลี่ยนวงจร Audio Line Out เดิมที่เป็น IC ธรรมดาเป็น Line หลอด

 

มุ่งหวังว่าน่าจะได้คุณภาพเสียงที่สมบูรณ์กว่า จึงนำวงจรจาก CD Player ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่ง มาดัดแปลงลงในแท่นนี้

   
         
     

เริ่มงานกันเลยดีกว่า มาพิจารณาจุดแรกตรงภาพจ่ายไฟ ของเดิมนำหม้อแปลง 110V ลูกเล็ก มาใส่ในแท่นไว้อยู่แล้ว

 

พิจารณาพื้นที่พอครับ และดัดแปลงไฟสูงเลี้ยงหลอดได้ครับ ที่เหลือ ต้องเพิ่มอีก1 ลูก สำหรับไฟจุดไส้หลอด

 
Back  
Next