DIY ต้นแบบ ปรีหลอดไฮเอ็นด์ รหัส LS26 Part 1.
 

หลังจากนำไปแช่กรดจน OK แล้ว ก็นำไปล้าง ขัด พ่นเคลือบ และทำให้แห้ง เราก็จะได้งาน PCB พร้อมนำไปเจาะต่อไปครับ

 

ขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็เพียงแต่ เตรียมดอกสว่านตามขนาดขาอุปกรณ์ ให้พร้อม ควรได้ดอกใหม่ๆ จะทำให้งานรวดเร็วขึ้น และได้รูที่คม

 
   

อย่างที่เห็น..ก็ได้ทำการเจาะ PCB เสร็จเรียบร้อยครับ

ก็ตรวจสอบอีกทีว่า มีจุดใดหลงหูหลงตาไปบ้าง สำหรับใน Part นี้ก็คงนำ Review เพียงเท่านี้ก่อน อีก 2-3 วันคงสามารถ Up ไฟล์ Part 2. ได้ครับ

Back
Part 2. Next