DIY ต้นแบบ ปรีหลอด
 
 
 
       
สำหรับโครงงานนี้ ผมทดลองต้นแบบเบอร์ 12AX7, 12AU7 และ 6DJ8 ทั้งหมด 3 รุ่น ในที่สุดผมเลือก 2 รุ่นคือ 12AU7 และ 6DJ8 ชอบน้ำเสียง 2 เบอร์หลังมากกว่า
จึงตัดสินใจลงมือทำต้นแบบ 6DJ8 ต้นแบบแรกๆ ผมออกแบบให้หลอดนอน เพราะโดยส่วนตัวชอบกล่องเตี้ยๆ โครงงานต้นแบบนี้ เคยลงในวารสารอิเลคเมื่อ 10 กว่าปีได้
 
ปัญหาของชุดต้นแบบแรกๆ คือเรื่องการเดินสายไฟต่างๆแยกชุด Reglator 1- 2 แผ่น ผมเลยตัดสิ้นใจออกแบบใหม่ใน Version 2 นี้ได้ออกแบบให้ทั้งหมดอยู่บนแผ่นเดียว และออกแบบวงจรโทนคอนโทรลใหม่ ดังรูป
ผมแก้ไขอีก 2 ครั้ง จนได้ตัดสินใจสั่งทำ PCB ดังรูป ตรงตำแหน่ง Volume ได้เผื่อปริ้นไว้เสำหรับชุดโวลุ่นที่ใชร่วมกับชุด Remote Control
 
Next