DIY งานต้นแบบปรีโทนหลอด   Model PT5a  
 
   

แรงบันดาลใจโครงงานนี้เริ่มจากงาน Diy ปรี LS26, C22 ส่วนตัวเห็นว่า เป็นวงจรที่ให้น้ำเสียงที่ถูกใจอีกวงจรหนึ่ง แต่ทั้งหมดนั้น เป็น Flat Pre

 

ส่วนตัวยังชอบ Boost เสียง บางครั้งการเปิดเพลงเบาๆ Loudness ก็ช่วยให้รู้สึกดี เมื่อต้องการเปิดเพลงคึกคักๆ ก็ต้องมี Tone Control

 
   

ยามได้แผ่นเพลงบรรเลงดีๆมาก็เรียกหาปุ่ม Flat ลงตัวกันยาก จึงนำวงจร LS26 และ M7 มาพิจารณา น่าลองทำชุด Tone Control ใส่ จึงเริ่มหาข้อมูล

ในที่สุดเจอวงจรผสมผสานลงใจผม Stage1-2 คล้าย M7 มี Tone Control ปรับ Flat โดย Switch ส่วนหลังเป็น Line Out แบบ Balance

Next