DIY   Quad 2 KT-88 Version Part 1  
 

เริ่มต้นกันด้วยแท่นเครื่องสำหรับงาน Quad 2 KT-88 ที่ผสมผสานระหว่างความสวยของเนื้อไม้กับแท่นเหล็ก

 

ตอนเสนอ Idea มีฝาครอบด้วย หลังที่สั่งทำมาปรากฏว่าใหญ่ บีดอุปกรณ์ด้านบน คงแลดูไม่สวยงานแน่

 
   

ลองวาง Layout แผ่น PCB ที่ทำไว้แล้ว ก็พอให้เห็นได้เลยว่า ต้องหาวิธีแก้ไขทางอื่นดีกว่า

จะซ้ายหรือขวา หลอดก็แน่นแลดูไม่สวยงานเอาเลยละ ลืมบอกไปว่า โครงงานนี้ Upload ล่าช้าเนื่องจาก Hosing เก่าเต็ม

   
Next