Modify เครื่องเล่น Marantz Model 6300
 
   

แท่นนี้เข้ามาหลังจากที่ทำ Turntable ของตัวเองเสร็จไม่เกิน หนึ่งวัน ก็มีลูกค้า..ยกแท่นนี้มา..ซึ่งก็ เก๋ากว่าของผมอีก

 

ภาพรวมแล้ว..ตรงชุดระบบอาร็ม ก็ดูปกติครับ

 
   
ที่เสียดายมากๆคือหัวเข็มยี่ห้อ Linn ที่ปลายเข็มหักไปแล้ว ถ้ายังอยู่สมบุรณ์ดี คงประหยัดงบปรับปรุงได้มากทีเดียวครับ ราคาตลาดหัวรุ่นประมาณนี้ก็แพงเหมือนกัน
 
Next