Upgrade แท่นเครื่อง PR-5  
 
PR-5_01
   

เริ่มด้วยภาพนี้ก่อน ตามวัตถุประสงค์หัวข้อนั้นเป็นงาน Modify บางจุด แต่งานนี้เป็นการยกเครื่องใหม่ หลายท่านจำแท่นเครื่องนี้ได้สิบกว่าปีที่ Top Hit มาก

 

แท่นเครื่องนี้ คุณสุรเชษฐ์ ลูกค้าท่านนี้เคยได้นำแท่นเครื่อง Power Amp EL34 PP มาปรับปรุง และครั้งนี่ก็เป็นอีกงานที่นำมาปรับเปลี่ยน

 
   

คุณสุรเชษฐ์ ตัดสินอยู่ว่าจะ Modify วงจรเดิมหรือเปลี่ยน Circuit เป็นปรีหลอด ที่สุดแล้วก็เลือกหลอดเหตุผลเพราะมี 6DJ8 ดีๆ ครอบครองอยู่หลายตัวครับ

เลยให้ผมหาวงจรปรีเสียงดีๆเหมาะๆแบบมีทุ้มแหลมด้วย ตอนแรก ก็หาวงจรอยู่ 2 วันไม่ลงตัวเท่าไร จริงๆ Line Stage นั้นหาไม่ยากครับ

Next