Upgrade แท่นเครื่อง Scott 299B  
 
   

ตัวนี้เดินทางมาจากภาคเหนือครับ  VIP เชียงใหม่ส่งมา Upgrade สภาพโครงสร้างโดยรวมยัง OK ครับ

 

ผลิตในปี 1961 VIP หิ้วจากอเมริกาเมื่อ 50ปีที่แล้วครับ เรียกว่าคน Modify คนนี้ยังไม่เกิดละครับ

 
       
   

ตอนมาครั้งแรกเป็นแท่นเครื่องไฟ 110V เท่าที่ทราบ VIP แจ้งว่าตอนมันเสีย ช่างก็แก้ไขเป็นแบบนี้ไปแล้ว

 

อยากให้กลับมาเหมือนเดิม ในที่สุดตกลง Upgrade จากเดิม EL84 เป็นหลอด 7591s Push Pull ข้างละ 30W ครับ

 
   
Next