DIY 6DJ8 Tube Buffer X10D ในแท่น PA Amplifier
 
   

เป็น P/O VIP จ.โคราชครับ แท่นนี้คุณปรเมศวร์ สั่งประกอบ จากร้านในตัวเมืองโคราชและนำมา Modify ที่ร้าน

 

แท่นนี้เป็น Power Amplifier แบบ OCL ดูงานประกอบแล้ว ก็สวยงามเรียบร้อยดีครับ

 
 
ภาพรวมของพื้นที่แท่นว่างพอวาง Buffer หลอดได้ครับ จากนี้ก็่เหลืองานที่จะต้องหาวงจร ให้ลงตัวเท่านั้น

ในที่สุดลงตัวที่วงจร X10D หลอด 6DJ8 เพราะสามารถนำไฟเลี้ยงวงจรมาใช้ได้เลย ลงตัวที่สุด

Next