DIY 6DJ8 Tube Buffer X10D ในแท่น PA Amplifier
 
   

Tube Buffer รุ่นนี้ต้องการไฟเลี้ยงทั้งบวกและลบ 24-30Vdc ก็น่าจะสามารถ นำไฟมาจากภาคขยายมาใช้ได้ครับ

 

ตรงนี้น่าจะลงตัว และหากมีการกวนจากหม้อแปลง ก็จะใช้ Plate เหล็กกั้น แต่ก็ขอดูผลก่อนอีกทีครับ

 
 
ตรงนี้ จะวางแผงไฟเลี้ยง หรือ Volatge Regulator แต่คงจะต้องตั้งแผ่น PCB ไว้เท่านั้น

ที่เห็นเป็นแผง Power Amplifier ชื่อนี้ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากร้านในย่าน ซอยบ้านหม้อนะครับ

Back
Next